کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
هیأت شطرنج استان بوشهر
آرم رضوی
12 لغایت 16 آذرماه مربیگری درجه 3، 17 لغایت 21 آذرماه داوری درجه 3 و 23 لغایت 30 آذرماه داوری درجه 1
آرم رضوی
از کلیه دارندگان مدارک مربی گری تقاضا می شود، حداکثر تا تاریخ 15 آبان اطلاعات مورد نیاز شامل...
آرم رضوی
از کلیه دارندگان مدارک داوری تقاضا می شود، حداکثر تا تاریخ 15 آبان اطلاعات مورد نیاز شامل...

بروزرسانی : چهار شنبه 7 آبان 1393 ساعت  17:4