فهرست جدید دارندگان درجه بین المللی خراسان رضوی

بروزرسانی : شنبه 9 دي 1385

رتبه خراسان

نام ونام خانوادگی

درجه قبلی

تغیرات جدید

درجه فعلی

1

حمید دهقانی

2202

-

2202

2

محمدرضا قربانیان

2192

8-

2184

3

سعیدعابدیان

2166

-

2166

4

جمال حسینی عطار

2188

26-

2162

5

ابوالفضل عابدی

2151

9+

2160

6

محمدتقی والسلام

2177

18-

2159

7

علی موسوی

2142

3+

2145

8

مسعود خجسته

2095

5-

2090

9

شاهین کوهستانی

2075

14+

2089

10

سعید عربی

1989

53+

2042

11

مصطفی رحمتی

1971

57+

2028

12

مهران سالاری

2011

10-

2001

13

شهریارفرهنگ

1982

-

1982

14

میتراحجازی پور

1902

77+

1979

15

مهدی حسین زاده

2008

33-

1975

16

رضا پاشانجاتی

1920

26+

1946

17

سینا صالحیان

1937

9+

1946

18

امیر ایرانفر

1866

-

1866

19

شایان صالحیان

1819

1-

1818

20

مهشید ارنوایی

1685

6-

1679

21

 سیامک پیرملکی

 2101

 7-

2094 

22

 کامران برکپور

2088 

جدید 

 

 23               راستین رحیمیان                         2142                         جدید

 

 

مسابقاتی که نتایج آنها برای لیست جدیددرجه بین المللی فرستاده گردیده است .

PGN

 

Event Name

City

Sys

start

Received

Rated

  

Iranian Women`s League

 Tabriz

t

 2006-11-04

 2006-11-30

 Rated

  

Iran Youth U-16 Championship

 Tabriz

s

 2006-04-13

 2006-11-30

 Rated

  

11th Iranian League 1 (Shahpouri Cup)

 Qazvin

s

 2006-11-24

 2006-12-01

 Rated

  

10th Iranian League 1Championship

 Semnan

s

 2006-01-01

 2006-11-30

 Rated

  

Asian Games Qualification Match (Men)

 Tehran

m

 2006-09-10

 2006-11-30

 Rated

  

10th Ramezan Chess Open

 Tehran

s

 2006-09-30

 2006-11-30

 Rated

  

Iranian Championship Semifinal (Women)

 Zanjan

s

 2006-09-14

 2006-11-30

 Rated

  

Iranian Championship Semifinal

 Tabriz

s

 2006-09-15

 2006-11-30

 Rated